AKTUALNOŚCI

(23.07.2009 r.)
.
26 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy". Zaproszonym gościom przedstawiono główne założenia oraz rezultaty projektu w postaci prezentacji przygotowanej przez uczniów w języku angielskim i niemieckim. W gablocie umieszczone zostały najlepsze prace wykonane na kursie spawania. Podczas konferencji wręczono uczestnikom kursów książeczki spawacza i certyfikaty językowe.

(21.03.2009 r.)
.
19.03.2009 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia językowe w ramach projektu wzięli udział w wycieczce do "Autosani" Sanok. W czasie zwiedzania zakładu uczniowie zapoznali się z jego specyfiką oraz nowoczesnymi technologiami wytwarzania. Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na urządzenia spawalnicze i metody spawania podczas procesu produkcji autobusów.
(14.03.2009 r.)
.
12 marca 2009 r. odbył się drugi w ramach projektu egzamin potwierdzający umiejętność spawania metodą TIG i MAG. Egzamin to końcowy etap kursu obejmującego 20 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin praktycznych z zakresu technik spawania. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło 12 uczniów uzyskując Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.(23.01.2009 r.)
.
W ramach projektu pn. "Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy" realizowany jest kurs spawacza metodą TIG lub MAG dla uczniów naszej szkoły. Kurs obejmuje przeszkolenie teoretyczne (20 godzin) i praktyczne (100 godzin). Po zakończeniu zajęć uczestnicy kursu przystępują do egzaminu, po zaliczeniu którego uzyskują certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
W grudniu 2008 r. odbył się pierwszy w ramach projektu egzamin umiejętności spawania. 12-osobowa grupa chłopców w ośrodku szkolenia i weryfikacji spawaczy Zakładu Budownictwa Naftowego "Naftomontaż" pozytywnie zaliczyła spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów - MIG/MAG oraz spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego - TIG. W ocenie egzaminatorów uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do zaliczenia.(22.01.2009 r.)
.
W dniu 11.12.2008 r. 24-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu wzięła udział w wycieczce do WSK "PZL-Rzeszów" S.A. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu realizowanego przez naszą szkołę z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy".

Głównym celem wycieczki było:

  • zapoznanie uczniów ze specyfiką dużego zakładu przemysłowego
  • zaznajomienie z nowymi technologiami wytwarzania (obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesne technologie spawania)
  • rozszerzenie orientacji zawodowej uczniów

W ramach projektu zaplanowano również zwiedzanie lokalnych zakładów pracy np. Montonaft, ZPRE, Splast. Z tych spotkań uczniowie będą przygotowywać prezentację w języku angielskim i niemieckim opisującą specyfikę odwiedzanych zakładów pracy.
(14.11.2008 r.)
.
Od października 2008 r. rozpoczęły się kursy języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie technicznym (po 60 godz. lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w grupach 12-osobowych przez 10 tygodni (po 6 godz. lekcyjnych tygodniowo).


(14.11.2008 r.)
.
Od września 2008 r. trwa kurs zawodowy - spawacz, w ramach którego odbędzie się przeszkolenie teoretyczne i praktyczne 24 uczniów z zakresu spawania metodą TIG/MAG.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa EFS - www.efs.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.